Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Fotografie - Detail

Šiklův ústav patologie, areál Bory - Foto č.6
Příkrajovna

Do této části laboratorního traktu proudí bioptický materiál z celé Fakultní nemocnice a okolních zdravotnických zařízení. Lékař společně s laborantkou popisuje celou biopsii a volí části vzorku, které jsou dále zpracovány histologickými technikami. V diagnostickém procesu jde o velmi náročnou a zodpovědnou práci, která významně ovlivňuje přesnost diagnózy.

Šiklův ústav patologie, areál Bory - Foto č.6