Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Zaměstnanci pracoviště

Přednosta ústavu : Prof. MUDr. Michal Michal
Primář ústavu : prim. MUDr. Petr Mukenšnabl, PhD.
Vedoucí výuky LF : Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Vedoucí lékař úseku Bory : Prof. MUDr. Ondřej Daum, PhD.
Vedoucí lékař úseku Lochotín :
Vrchní laborantka : Mgr. Lenka Krausová
Lékaři ústavu : MUDr. Martina Baněčková, Ph.D.
MUDr. Monika Bartošková Tůmová
MUDr. Miroslava Benišová
MUDr. Jozef Bocko
Prof. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D.
MUDr. Magdaléna Daumová, Ph.D.
MUDr. Martin Dušek, Ph.D.
MUDr. Radoslav Ferko
MUDr. Šárka Hadravská
MUDr. Markéta Horáková, Ph.D.
Prof. doc. MUDr. Denisa Kacerovská, Ph.D.
Liubov Kastnerová, Ph.D.
MUDr. Bc. Natálie Klubíčková
MUDr. Jana Kuntscherová
Doc. MUDr. Michael Michal, Ph.D.
Doc. MUDr. Květoslava Michalová, Ph.D.
MUDr. Ondrej Ondič, Ph.D., FIAC
Doc. MUDr. Kristýna Pivovarčíková, Ph.D.
MUDr. Josef Skopal
MUDr. Robert Slunečko
MUDr. Andrea Straková Peteříková
Doc. MUDr. Marián Švajdler, Ph.D.
MUDr. Bohuslava Vaňková, Ph.D.
MUDr. Pavla Veselá, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Voller, Ph.D.
MUDr. Tomáš Waloschek
Sekretariát : Eva Kaslová
Irena Kratochvílová (email: sup@biopticka.cz)
Ingrid Rážová
Květoslava Štaifová
Zuzana Vávrová