Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Věda a výzkum

Šiklův ústav patologie je vědecky jednoznačně nejúspěšnější patologické pracoviště v republice, které publikuje ročně kolem 70 vědeckých prací, zhruba 20 v časopisech s faktorem impaktu (impact factor). Publikace jsou mnohokráte do roka citovány v nejprestižnějších světových časopisech.

Přehled publikací

2010

Poster: Publikace 2010
PDF dokument poster
(PDF, 1.1MB)

2009

Poster: Publikace 2009
PDF dokument poster
(PDF, 1.1MB)

2008

Poster: Publikace 2008
PDF dokument poster
(PDF, 1.4MB)

2007

Poster: Publikace 2007
PDF dokument poster
(PDF, 846kB)

2006

Poster: Publikace 2006
PDF dokument poster
(pdf, 695kB)

2005

Poster: Publikace 2005
PDF dokument poster
(pdf, 1.5MB)

2004

Poster: Publikace 2004
PDF dokument poster
(PDF, 404kB)

2003

Poster: Publikace 2003
PDF dokument poster
(PDF, 317kB)

Specializací pracoviště jsou nádory měkkých tkání, slinných žlaz, urogenitálního traktu, nádory kůže a nádory mléčné žlázy.

Pracovníci ústavu popsali několik nových nádorových jednotek a celou řadu morfologických variant. Základem pro naši vědeckou práci je Registr nádorů Šiklova ústavu patologie, který založil v roce 1994 prof. MUDr. Michal Michal. V současné době obsahuje fyzicky přes 25 000 nádorů a lézí nádory napodobující. Mnoho desítek tisíc dalších lézí je evidováno na základě diagnóz a evidenčních čísel v domovských archivech spřízněných institucí.

Řada pracovníků ústavu patří mezi přední světové specialisty a jsou často zváni na mezinárodní konference jako tzv. invited speakers. Mezi nejaktivnější patří prof. Michal, prof. Skálová, doc. Boudová, doc. Kazakov či prof. Hes.

Velmi úzká spolupráce s řadou světových patologických ústavů funguje řadu let. Byly dokončeny společné úspěšné vědecké projekty s Armed Forces Institute of Pathology (Washington DC, USA), Ohio State University (Columbus, USA), Institute Nacional de Cancerologia a Centro Medico (Mexico City, Mexiko), Department of Pathology, Casa Sollievo della Sofferenza Hospital (San Giovanni Rotondo, Itálie), Oncological Institute Ljubljana (Slovinsko), University Hospital Verona (Itálie), University Hospital Sassari (Itálie), Dermatopathology Unit, Department of Dermatology, University Hospital of Zurich (Švýcarsko), Dermatohistopathologische Gemeinschaftspraxis, Friedrichshafen (Německo), Dermatopathology Section, University of California, San Francisco (USA), Department of Dermatopathology, St John's Institute of Dermatology, St Thomas's Hospital (London, Velká Británie), Department of Dermatology, University of Innsbruck (Rakousko), Department of Pathology, the Haartman Institute, University of Helsinky (Finsko), Department of Pathology, the Jikei 3rd Hospital (Tokyo, Japonsko), Department of Histopathology, Royal Devon and Exeter Hospital (Exeter, Velká Británie), Deparment of Dermatology, Medical Military Academy (Saint-Petersburg, Rusko), Department of Pathology, Petrov's Research Institute of Oncology, Saint-Petersburg, (Saint-Petersburg, Rusko).

V průběhu roku je kontinuálně připravována celá řada mezinárodních studií, jejichž seznam přesahuje rámec krátkého přehledu. Na těchto projektech se spolupodílí většina výše jmenovaných institucí.