Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Fotografie - Detail

Šiklův ústav patologie, areál Lochotín - Foto č.8
PCR a post-PCR místnost

Tato laboratoř je vybavena především čtyřmi termocyclery, sloužícími k amplifikaci DNA. Místnost je rovněž využívána k veškerým manipulacím a analýzám amplifikované DNA. Pro tyto účely je zde instalováno zařízení pro elektroforézu nukleových kyselin a přístroj TGGE (teplotní gradientová gelová elektroforéza) používaný k detekci mutací vybraných genů. Od konce roku 2004 je k dispozici genetický analyzátor ABI PRISM 310 umožnující provádět plně automatickou sekvenační a fragmentační analýzu DNA.

Šiklův ústav patologie, areál Lochotín - Foto č.8