Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Fotografie - Detail

Šiklův ústav patologie, areál Lochotín - Foto č.9
Registr nádorů

Pohled do Registru nádorů. V depozitáři je přes 25 000 nádorů či lézí nádory připomínající. Registr slouží k vědeckým účelům, velmi často však srovnávací materiál používáme i při konzultačních vyšetřeních. V současné době spolupracujeme velmi intenzivně s více než 20 předními světovými ústavy na společných výzkumných projektech.

Šiklův ústav patologie, areál Lochotín - Foto č.9